×

Helsedirektoratet arrangerer digitalt rådslag om bruker - og pårørendemedvirkning

Bli med på nettmøte!
Hdir Logo Share Some

I sammenheng med at vi i Helsedirektoratet lager nasjonale faglige råd for brukermedvirkning i rus og psykisk helse arrangerer vi et stort, digitalt rådslag der målgruppen er "alle som ønsker å bidra med innspill" til arbeidet. Vi vil gjerne nå de uorganiserte, individuelle bruker- og pårørendestemmer og  fagutøvere. I tillegg er selvsagt også representanter for frivillige organisasjoner m.m

Dette er et webinar 17. november, klokken 17.00-20.00

Trykk her for for å se mer om arrangementet: WEBINAR