Årsmøte 2020

 

ÅRSMØTE 2020

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling, innkaller herved til årsmøte i organisasjonen.

Tidspunkt: 28.05.2020, kl. 17.00

Sted:  P.g.a. Corona smitten blir årsmøtet avholdt via Microsoft Teams.

 

Følgende saker skal behandles:

  1. KONSTITUERING   
  2. ÅRSMELDING 2019
  3. REGNSKAP 2019, REVISJONSBERETNING OG STYRETS ÅRSBERETNING             
  4. INNKOMME SAKER   
  5. BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2020 
  6. VALG AV NYTT STYRE   

 

Saker som ønskes behandlet under pkt. 4, må være styret i hende innen 15. mai.

Sakene sendes enten til daglig leder Gerd Jacobsen eller styrets leder Pernille Næss.  

I og med at årsmøte blir avholdt via en digitalplattform, så er det viktig at du som ønsker å delta på årsmøte, melder deg på. Påmeldingen sendes til: [email protected]. Påmeldingsfristen er: 20. mai. Og en vil gjøre oppmerksom på at det er kun medlemmer som har stemme- og forslagsrett på årsmøte. Medlemskontingenten 2020 må være betalt.

 

 

Styret i A-Larm