Årsmøte 2021

 

ÅRSMØTE 2021

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon,

innkaller herved til årsmøte i organisasjonen.

Tidspunkt: 29. april 2021 Kl. 18.00.

Sted:  P.g.a. Corona smitten blir årsmøtet avholdt via Microsoft Teams.

 

 

Følgende saker skal behandles:

  1. KONSTITUERING.
  2. ÅRSMELDING 2020.
  3. REGNSKAP 2020, REVISJONSBERETNING OG STYRETS ÅRSBERETNING  
  4. INNKOMME SAKER   
  5. BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2020 
  6. VALG AV NYTT STYRE   

 

Saker som ønskes behandlet av årsmøte under pkt. 4, må være styret i hende innen 11. april. 

Sakene sendes på mail enten til Generalsekretær Gerd Jacobsen -  [email protected]  eller til styreleder Erik Torjussen – [email protected].

Påmelding til årsmøte må meldes til Generalsekretær Gerd Jacobsen enten på mail: [email protected] eller på telefon 91 61 16 16 innen 11. april.

Det er bare de som er medlemmer av organisasjonen som kan delta på årsmøte.

 

Styret i A-larm.