Regionleder i Telemark

Vi søker regionleder til vår avdeling i Telemark i 80 % stilling.

Stillingen vil være lokalisert i Skien.

A-LARM er en bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet, som jobber for åpenhet om rus og behandling. Hovedkontoret er plassert i Kristiansand, med regionskontor i Agder, Telemark/Vestfold/Buskerud, Oslo/Akershus og Rogaland. A-larm er et supplement til det offentlige og bidrar med trygge, sunne og rusfrie nettverk, og tjenester for barn, unge og voksne som har levd eller lever i familier med rusavhengighet. A-larm er opptatt av brukerrepresentasjon og deltar i en rekke råd og utvalg, samarbeider med offentlige instanser, kommuner og organisasjoner. A-larm er ett seriøst talerør i ruspolitiske spørsmål, både lokalt og nasjonalt.  Mange av våre medarbeidere har selv erfaring med rus som brukere eller som pårørende, de jobber aktivt som likemanns arbeidere i lavterskel aktiviteter og mentorer i Likemannstjenesten.

Krav til stillingen:

·         3-årig relevant universitet/høyskole utdannelse.

·         Veiledningskompetanse vil være en fordel.

·         Personlig egnethet, kunnskap om og forståelse for relasjonsarbeid vil bli tillagt stor vekt.

·         Kompetanse innen rusfeltet, pårørende tematikk, likemannsarbeid og brukermedvirkning.

·         Administrasjons- og ledererfaring.

Arbeidsoppgaver:

·         Organisasjonsarbeid

·         Veiledning

·         Bistå i søknadsprosesser

·         Samarbeide med offentlige instanser, kommuner og frivillige aktører

·         Noe reising må påregnes.

·         Personalansvar

·          

 

 

Vi forventer at du:

·         Kan arbeide selvstendig og er fleksibel.

·         At du er en lagspiller.

·         Har kunnskap om og stor evne til relasjonsbygging.

·         Ta initiativ og arbeide i tette relasjoner.

·         Er lojal mot de vedtak styret fatter.

·         Innehar god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.

 

Vi kan tilby:

·         Mulighet for innflytelse på egen arbeidssituasjon.

·         Personlig for faglig utvikling.

·         En spennende og dynamisk arbeidsplass.

·         Lønn etter avtale.

·         Mulighet for å øke stillingsbrøken.

 

 

Søknad sendes pr. mail til: [email protected] eller A-LARM v/ daglig leder Gerd Jacobsen, Markensgt. 42, 4612 Kristiansand.

Søknadsfrist: 24. januar 2019.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

Daglig leder Gerd Jacobsen, tlf. 91 61 16 16.

Regionleder i Buskerud / Vestfold

Vi søker regionleder til vår avdeling i Buskerud / Vestfold i 50 % stilling.

 

A-LARM er en bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet, som jobber for åpenhet om rus og behandling. Hovedkontoret er plassert i Kristiansand, med regionskontor i Agder, Telemark/Vestfold/Buskerud, Oslo/Akershus og Rogaland. A-larm er et supplement til det offentlige og bidrar med trygge, sunne og rusfrie nettverk, og tjenester for barn, unge og voksne som har levd eller lever i familier med rusavhengighet. A-larm er opptatt av brukerrepresentasjon og deltar i en rekke råd og utvalg, samarbeider med offentlige instanser, kommuner og organisasjoner. A-larm er ett seriøst talerør i ruspolitiske spørsmål, både lokalt og nasjonalt.  Mange av våre medarbeidere har selv erfaring med rus som brukere eller som pårørende, de jobber aktivt som likemanns arbeidere i lavterskel aktiviteter og mentorer i Likemannstjenesten.

Krav til stillingen:

·         3-årig relevant universitet/høyskole utdannelse.

·         Veiledningskompetanse vil være en fordel.

·         Personlig egnethet, kunnskap om og forståelse for relasjonsarbeid vil bli tillagt stor vekt.

·         Kompetanse innen rusfeltet, pårørende tematikk, likemannsarbeid og brukermedvirkning.

·         Administrasjons- og ledererfaring.

Arbeidsoppgaver:

·         Organisasjonsarbeid

·         Veiledning

·         Bistå i søknadsprosesser

·         Samarbeide med offentlige instanser, kommuner og frivillige aktører

·         Noe reising må påregnes.

·         Personalansvar

·          

 

 

Vi forventer at du:

·         Kan arbeide selvstendig og er fleksibel.

·         At du er en lagspiller.

·         Har kunnskap om og stor evne til relasjonsbygging.

·         Ta initiativ og arbeide i tette relasjoner.

·         Er lojal mot de vedtak styret fatter.

·         Innehar god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.

 

Vi kan tilby:

·         Mulighet for innflytelse på egen arbeidssituasjon.

·         Personlig for faglig utvikling.

·         En spennende og dynamisk arbeidsplass.

·         Lønn etter avtale.

·         Mulighet for å øke stillingsbrøken.

 

 

Søknad sendes pr. mail til: [email protected] eller A-LARM v/ daglig leder Gerd Jacobsen, Markensgt. 42, 4612 Kristiansand.

Søknadsfrist: 24. januar 2019.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

Daglig leder Gerd Jacobsen, tlf. 91 61 16 16.