Om A-larm

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge. Den het i starten A-klinikkens venner og ble startet av pasienter som hadde vært i behandling der og hadde behov for et samlingssted etter endt opphold. Vi er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien. Vi er tilgjengelige for samtaler i våre lokaler eller på telefon.

A-larm har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskompetanse. 

Vi jobber for åpenhet om rus og behandling.

Vi har fokus på den enkeltes muligheter og ressurser, og ønsker å bidra til at man kan få mer innsikt og bedre livskvalitet.

Vi jobber for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø. 

A-larm driver forebyggende arbeid gjennom utadrettet informasjonsvirksomhet, og samarbeider med andre organisasjoner og det offentlige tjenesteapparatet. Vi bidrar gjerne med informasjon, kunnskap og erfaringer.

Vi arbeider for å påvirke hvordan man som bruker eller pårørende blir møtt av samfunnet. Brukermedvirkere og likemenn er gode talerør for erfaringskompetansen.

Gjennom A-larm kan man få opplæring og veiledning i likemannsarbeid og brukermedvirkning. På denne måten kan erfaringene man har gjort seg gjøre en forskjell for andre, både på individ- og systemnivå. A-larm har brukerrepresentanter i en rekke råd og utvalg, og arbeider systematisk for å opprettholde en god likemannstjeneste.