Pernille Næss

Styreleder

Prosjektleder i Norske Kvinners Sanitetsforening 

Espen Andreas Enoksen

Styremedlem/nestleder

Daglig leder KORFOR/RPS- teamet Avdeling for rus og avhengighetsbehandling. Klinikk for psykisk helsevern for barn, unge og rusavhengige Helse Stavanger HF

Anne Marie Støkken

Styremedlem

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid - Universitetet i Agder 

Frode Dunsæd

Styremedlem

Daglig leder for Blå Kors Loland Behandlingssenter