Kurs

Pårørende - Lær å ta vare på deg selv

Program: 

- Hvordan vi gradvis forandrer oss - når mennesker vi er glad i drikker og ruser seg for mye

- Kjærlighet til et annet menneske som ødelegger seg - og vi er maktesløse

- Følelsene - Smerter - Manipulering 

- Medavhengighet - hvordan utvikler det seg? 
RECOVERY - for pårørende, hvordan? 
Pårørendes rettigheter