Samarbeidspartnere og støttespillere

STØTTESPILLERE

A-larm mottar tilskudd å støtte fra flere innstanser.

Helsedirektoratet er vår viktigste bidragsyter. De bidrar med driftstilskudd til oss.

Helse Sør-Øst gir oss også tilskudd for å bidra med erfaringskompetanse i deres område.

I tillegg til dette søker vi ofte prosjektmidler hos ulike tilskuddsordninger. Arbeids og Velferddirektoratet har støttet og støtter flere av våre prosjekter. I 2013 støtter de vårt ettervernsprosjekt.   

Extrastiftelsen støtter i 2013 vårt prosjekt rundt likemenn.

Vi får også støtte fra flere kommuner og fylkeskommuner i Norge. Vi setter stor pris på alle bidrag. Ingen nevnt, ingen glemt.

Ikke minst bidrar alle våre medlemmer med sin kontigent. Tusen takk og velkommen til flere.

 

LINKER:

ROP

RUS & Samfunn

Helsebiblioteket

 Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør