Om oss

Prosjektavdelingen i A-larm utvikler og tilbyr tjenester på rus- og psykisk helsefeltet i Norge. Gjennom recovery-orienterte tilnærminger er prosjektavdelingen opptatt av å skape gode, supplerende tjenester som er komplementære til offentlige tilbud. Slike tjenester bidrar til økt livskvalitet, sosial inkludering og mestring for brukere, pårørende og deres familier.

 

Prosjektavdelingen er svært opptatt av å jobbe kunnskapsbasert og har nært samarbeid med andre sentrale aktører i velferdsfeltet når vi utvikler nye, kvalitetssikrede tilbud. Særlig viktige samarbeidspartnere er kommuner, helseforetak, forskningsinstitutter, universiteter og andre ideelle aktører.

 

Viktige bidragsytere for prosjektavdelingens arbeid er Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Stiftelsen Dam, Fylkesmannsembeter, kommuner, Nav-kontorer, Helseforetak, i tillegg til diverse fond og legater. 

 

Likemannstjenesten er en av flere tjenester som har vært utviklet i A-larm de siste årene. Over en periode på over 10 år har vi parallellt tilbudt og viderutviklet likepersonstjenester til brukere og pårørende som supplement til det offentlige tjenesteapparatet på rusfeltet. I 2019 mottok omkring 180 personer slik oppfølging og støtte av en likeperson fra A-larm.

 

Lederen for prosjektavdelingen er Jan Ivar Ekberg og kan kontaktes på telefon +47 474 83 579, eller via mailadresse [email protected]