Brukerstyrt seng og likemannstjenesten, Loland

Prosjektkoordinator: Siri Vegusdal

Lokasjon: Agder

Samarbeidspartner: Vennesla og Grimstad kommune, Loland Behandlingssenter og NORCE

Prosjektet «Brukerstyrt seng og likemannstjenesten, Loland» har deltakere fra fortrinnsvis Vennesla og Grimstad kommune, som har fullført rusbehandling ved Blå Kors Loland Behandlingssenter i Øvrebø. Prosjektet har som mål å forebygge tilbakefall i den sårbare fasen etter utskrivelse fra behandling. Det rusfrie livet etter behandling kan være en stor overgang fra livet på institusjonen, og det er fort å falle tilbake i gamle rusmønstre. Prosjektet er med og fanger opp de som møter utfordringer ved at de selv kan melde fra til sin mentor, eller koordinator, om at de ønsker å bli innlagt ved senteret igjen på brukerstyrt seng. Koordinator legger da til rette for et opphold innen kort tid (0-3 dager). Oppholdet kan vare opp til 14 dager, og den brukerstyrte sengen kan benyttes fire ganger i løpet av en ni månedersperiode. Loland Behandlingssenter har to brukerstyrte plasser som disponeres av prosjektet.