Grenlandsprosjektet

Prosjektkoordinator: Renate Stenstrøm

Lokasjon: Telemark (Grenland)

Samarbeidspartner: STHF, Borgestadklinikkenm NAV og de seks Grenlandskommunene

Grenlandsprosjektet er også kalt samhandlingsprosjektet i Grenland, og er et samarbeid mellom ti likeverdige aktører; STHF, A-larm, Borgestadklinikken, NAV og de seks Grenlandskommunene – Siljan, Skien, Porsgrunn; Bamble, Drangedal og Kragerø.

Bakgrunnen for prosjektet er at Telemark scorer høyt på bruk av rusmidler, og at Grenland spesielt skiller seg ut. Mange av dem er unge, har lav sosial fungering og manglende nettverk (over landsgjennomsnittet – jfr. Brukerplan 2013).

Det overordnende målet i prosjektet er å prøve ut en ny samarbeidsmodell for å oppnå bedre resultater og oppfølging av personer med rusrelatert problematikk. Middelet for å nå målet er å ta i bruk erfaringskompetanse i form av likemenn.

Per september 2019 er det ansatt 10 likemenn som gir tjenester til 13 deltagere.