Likemannstjenesten i Søgne

Prosjektkoordinator: Lise Borø

Lokasjon: Søgne

Samarbeidspartner: Enhet for livsmestring, NAV Søgne og NORCE

 

Prosjektet har til sammen 20 deltakerplasser.
Vi tilbyr likemenn til både rusavhengige og pårørende. Per i dag har vi både pårørende og rusavhengige, både kvinner og menn, på våre deltakerlister. Vi har et nært samarbeid med Enhet for livsmestring i Søgne kommune. 
Likemannstjenesten i Søgne kommune tilbyr skreddersydd oppfølging til hver enkelt deltaker. Vi inviterer mennesker som har et ønske om likemann inn til forsamtale, hvor vi kartlegger behov og historikk. På bakgrunn av forsamtalen finner vi en likemann som matcher deltakers historikk og behov på best mulig måte.
Erfaringer fra prosjektet viser at mennesker som har oppfølging fra likemenn opplever en svært stor grad av støtte og veiledning. Oppfølging fra mennesker som “har gått veien selv” viser seg å være et svært nyttig verktøy for å skape motivasjon til å endre en vanskelig livssituasjon – både som rusavhengig og som pårørende.