Samarbeid om arbeid og aktivitet i Grimstad og omegn

Prosjektkoordinator: Linda Omnes

Lokasjon: Grimstad og omegn

Samarbeidspartner: NAV Grimstad og Grimstad kommune

I dette 3-årige prosjekt: ”Samarbeid for arbeid og aktivitet i Grimstad og omegn”, vil Grimstad kommune, NAV Grimstad og A-larm samarbeide om å utvikle en modell for hvordan Alarms likemannstjeneste kan benyttes som supplement overfor mennesker i sårbare overgangsfasene fra institusjon og/eller fengsel til kommunen. Hovedformålet er altså å utvikle en modell som kan styrke samfunnsdeltakelse gjennom arbeidstrening og deltakelse i ordinære sosiale aktiviteter for målgruppen. Hovedvirkemidlet er å tilby en likemannstjeneste i en periode for å legge til rette for og støtte opp om målgruppens arbeidstrening og deltakelse i aktiviteter.
 

Prosjektet ønsker å bidra til integrering i det ordinære samfunnet, gjennom økt aktivisering og arbeidstrening for mennesker i rehabilitering for sitt rusproblem. Ved å tilby A-larms likemannstjeneste som supplement til det offentlige tjenesteapparatet ønsker prosjektet å forebygge tilbakefall samt bidra til mestring og økt sosial kapital.