Samarbeid om ettervern i Stavanger kommune og omegn

Prosjektkoordinator: Aleksander Skålevik 

Lokasjon: Stavanger kommune og omegn

Samarbeidspartner: Stavanger kommune, Sola kommune, Sandnes kommune, forskningsinstituttet NORCE og Korfor- Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon, Korfor (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning) forskningsinstituttet NORCE, Stavanger kommune, Sandnes kommune og Sola kommune.
Målgruppen er voksne rusmiddelavhengige i rehabilitering som ønsker å etablere seg som rusfri i det ordinære samfunnet.

Prosjektet skal ta i bruk A-larms likemannstjeneste som supplement til ordinære tjenester fra kommune, spesialisthelsetjeneste og øvrige aktører i Stavanger, Sandnes og Sola kommune . Målet er å gi rusmiddelavhengige en mer fleksibel, tilgjengelig, sømløs og helhetlig oppfølging. Ved å tilby likemannstjenester som supplement i den sårbare overgangen fra institusjon til kommune så ønsker vi å bidra til å forebygge drop-out, samt styrke muligheten for integrering i det ordinære samfunnet.