Dette er A-larm Agder sitt lokale i Vennesla. 
Her holdes Kaffepraten. Se kalender.
Adressen er Koldalsveien 10, 2 etg 4700 Vennesla

Velkommen!