Skien Herman Baggersgate

Dette er et av lokalene til A-larm i Skien. 
Her holdes Fredagskafé.

Se kalender.


Adressen er:

Hermans Hus, Herman Baggersgate 4A, 3717 Skien

Velkommen!