Ettervernstilbud

I A-larm kan nesten alt vi driver med sees på som ettervernstilbud. Våre selvhjelpsgrupper og aktiviteter rommer mange av de elementene vi tenker på som viktige etter endt behandling eller etter at man har sluttet å ruse seg.

I tillegg til de aktiviteter som er beskrevet under likemannsarbeid, brukermedvirkning, lavterskeltilbud, pårørendearbeid og kurs har vi også et eget ettervernsprosjekt. Dette har base på Snik i Lindesnes. Prosjektet er drevet med støtte fra Arbeids og velferddirektoratet. Tilbudet er på dagtilbud og tar sikte på å serve kommunene mellom Kristiansand og Lindesnes. Du kan lese mer om prosjektet og innholdet i vår brosjyre.  Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør