A-larms tjenester

A-larms tjenester

Vi har gratis tilbud  til personer som sliter med rusproblematikk, brukere og pårørende.

Hos oss er alle aktiviteter rusfrie og det trengs ingen henvisning for å delta.

Hos oss jobber det personer med egenerfaringer knyttet til rusproblematikk, både pårørende og brukere. Disse har fått opplæring til å bruke sine erfaringer til å støtte andre.

Vi gir brukere og pårørende opplæring og mulighet til å bidra med sine erfaringer i råd og utvalg for å være med å videreutvikle tjenestene som blir gitt til vår målgruppe.

Vi tilbyr aktiviteter og sosialt samvær hvor en får mulighet til å være en del av et rusfritt nettverk.Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør