Brukermedvirkning i råd, utvalg, arbeidsgrupper, forskning og tilsyn

Brukerrepresentasjon er en av de sentrale oppgavene A-larm har som bruker- og pårørende organisasjon. Vi er opptatt at våre representanter er kvalifisert til disse oppgavene og har bestemt at alle våre representanter skal ha gjennomført vår egen 15 timers modul i A-larm skolen om brukermedvirkning. Ved behov for brukerrepresentanter ønsker vi at våre Regionledere eller leder Fagavdelingen blir kontaktet slik at vi kan finne den representanten som har den riktige kunnskapen.