Brukermedvirkning i råd og utvalg

A-larm er en av fem brukerorganisasjoner på rusfeltet i Norge og den eneste som også samtidig skal ivareta interessene til pårøende på samme felt.

I dagens førende politikk på rusfeltet er erfaring fra brukerne og de pårørende sett på som ett av de tre viktigste elementene for å utvikle et stadig bedre tilbud til gruppene vi representerer. Dette kalles kunnskapsgrunnlaget.  

Vi gir brukere og pårørende opplæring og mulighet til å bidra med sine erfaringer i råd og utvalg for å være med å videreutvikle tjenestene som blir gitt til vår målgruppeVåre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør