Kurstilbud

A-larm er svært opptatt av å kvalitetssikre våre tilbud. Vi har utviklet egne kurspakker som gjør at de som benytter seg av våre tilbud skal vite at de får en god tjeneste.

Våre likemenn og brukermedvirkere har gjennomgått en opplæring for å kunne bruke sine erfaringer til det beste for enkeltpersoner og for å utvikle gode tjenester for vår målgruppe.

Vil tilbyr kurs til

  • de som ønsker å bli likemenn
  • de som ønsker å bli brukermedvirker
  • de som trenger en oppstartshjelp til å få en bedre hverdag
  • pasienter og terapeuter sammen for å bedre en samarbeidsrelasjon

Ta kontakt med din nærmeste avdeling for å melde din interesse. Kurspakkene annonseres under aktuelt og i kalenderen på hver fylkesavdeling. Følg oss også på facebook for å holde deg oppdatert på nye kurs.Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør