A-larm Foreldre og barn

Målgruppe: Foreldre og barn som har utfordringer med bruk av rusmidler og pårørende.  

Varighet: Varierer

Mange opplever rusutfordringer i nær familie. Foreldre og barn gruppa, deltar på ulike aktiviteter sammen, med fokus på mestring, gode opplevelser for å etablere trygge nettverk med andre i tilsvarende situasjon. Gruppen ledes av en gruppeleder og frivillige som har egenerfaring.

foreldre_barn