A-larm Kaffepraten

Målgruppe: Mennesker som har utfordringer med bruk av rusmidler og pårørende

Varighet: 2 ½ timer per gang

Gjennom samtaler kan endring oppstå, når det forgår i trygge omgivelser, med sosial støtte og møte med andre i tilsvarende situasjon. I gruppen er det mye fokus på motivasjon omkring endring og valg i hverdagen og betydningen av å benytte gode nettverk, for ikke å stå helt alene med rusutfordringene. Samtalen ledes av gruppeleder med egenerfaring, og temaer som tas opp varierer fra gang til gang.   

kaffepraten01-(002)