A-larm Kvinnegruppe

Målgruppe: Kvinner som har utfordringer med bruk av rusmidler

Varighet: Varierer etter aktivitet

En selvhjelpsgruppe hvor målet er å stryke fellesskapet mellom kvinner i samme situasjoner, samt øke bevissthet rundt egen identitet som kvinner.

3kvinnegruppe