A-larm Pårørende

Målgruppe: Pårørende som er i relasjon med mennesker med rusutfordringer

Varighet: 2 ½ timer hver gang.

Pårørende møtes i trygt fellesskap, hvor det er fokus på samtaler, ulike aktiviteter og temakvelder.

Temaene handler om bevisstgjøring, mestring og på å finne løsninger på utfordringer knyttet til pårørenderollen.

parorende