A-larm SNU-gruppe

Målgruppe: Mennesker som har utfordringer med bruk av rusmidler og pårørende.  

Varighet: 2 ½-time hver gang.

Gjennom erfaringsutvekslinger og samtaler om ulike temaer, blir det tatt opp  problemstillinger og gleder ved å leve rusfritt.

En forutsetning er tillit i gruppen. Det skal være trygt for alle å delta aktivt, og tid til at hver enkelt kan dele sine tanker, opplever og erfaringer.

Flere Snu-grupper velger å sitte i ring uten bord, det inviterer åpenhet og større grad av nærhet til temaene som tas opp.

snu