A-larm Ung

Målgruppe: A-larm Ung er en sosial møteplass for ungdom og unge voksen under 35 år. Det er fellesskap, som fokuserer på brukermedvirkning, tilhørighet og egenerfaring. Aktivitetene er av, for og med unge. 

Varighet: A-larm Ung har flere ulike tilbud gjennom uken, varigheten avhenger av type aktivitet. 

ung