Café Latte Praten

Café latte praten er et sosialt felleskap for unge voksne mellom 18-25 år, som ønsker å møtes for å snakke sammen om psykisk helse, følelser og hverdagsopplevelser i et uformelt felleskap, med søkelys på mestring og vekst.

Dette er et gratis tilbud.