Caffé Latte Praten

Caffè latte praten er et sosialt fellesskap for unge voksne over 18 år, som ønsker å møtes for å snakke sammen om psykisk helse, følelser og hverdagsopplevelser i et uformelt felleskap, med søkelys på mestring og vekst.

Dette er et gratis tilbud.