Pårørende Fellesskap

Pårørende Fellesskapet er et sted hvor det er fokus på matglede, ulike aktiviteter og temakvelder.

Temaene handler om bevisstgjøring, mestring og hvordan ta vare på egen helse.

 

Hjertelig velkommen!