Kaffepraten

Kaffepraten er stedet for deg som har utfordringer i forhold til rehabilitering, både for rusavhengige og pårørende. Her treffer du andre i lignende situasjoner som deg selv og blir en del av et uformelt fellesskap med fokus på nettverk, mestring og vekst.

På kaffepraten velger du selv hva du vil dele. Det kan for eksempel være en opplevelse eller en utfordring du ønsker innspill på.

Vi er bevisste på å respektere hverandres historier, og tenker at vi har en moralsk taushetsplikt ovenfor hverandre. Kaffepraten skal være et sted der det oppleves trygt å snakke om det man tenker på.

Kaffepraten er en positiv og uformell måte å møtes på, og er en utmerket arena for å bygge opp om mestring og vekst i eget liv. 

For å se hvor vi har Kaffepraten se kalender i din region. 
Agder - Telemark - Vestfold / Buskerud - Rogaland / Hordaland - Oslo / Akershus

Kaffekanne med A-larm logo