SNU Gruppe

SNU er et svært godt tilbud til de som har tatt et standpunkt om rusfrihet. SNU gruppene fungerer som både forvern, ettervern og er et supplement til behandling. 

SNU gruppene driftes av folk med egenerfaring. Noe som bidrar sterkt til at brukerne føler gjennkjenning, og trygghet på å dele om sine utfordringer - ingen for liten og ingen for stor. I og med at det er mange brukere i gruppen vil det alltid være noen som har egenerfaring fra forskjellige utfordringer. Dermed er det en flott arena for å få hjelp til å takle egne utfordringer og bygge et trygt nettverk.

For å se hvor vi har SNU Gruppe se kalender i din region. 

Agder - Telemark - Vestfold / Buskerud - Rogaland / Hordaland - Oslo / Akershus

 

A-larm logo til SNU gruppe, en pil mot høyre med teksten SNU