Likemannstjeneste

Begrepet "likemannsarbeid" er noe mange vil ha en umiddelbar forståelse av;
Det er noe som skjer mellom mennesker i samme livssituasjon, eller som deler samme erfaringer 

Likemannsarbeidet er tiltak som skjer i regi av organisasjoner. I A-larm skjer likemannsarbeidet både på frivillig basis og som et lønnet arbeid. Våre likmenn har fått opplæring i hvordan de skal bruke sine erfaringer for å hjelpe andre. De har enten egenerfaring knyttet til rusbruk eller som pårørende til personer som ruser seg.  

Likemannsarbeidet har som mål å være til hjelp, støtte og veiledning partene i mellom. Å dele erfaringer, praktisk kunnskap og følelsesmessige opplevelser, er grunnlaget for dette viktige arbeidet. Gjennom å samtale om hverdagserfaringer bearbeides situasjonen, og den enkelte kan finne støtte til å komme videre i sin egen mestringsprosses.

"Likemannsarbeidet oppleves som viktig for mange som har hatt et rusproblem å ta fatt i, 
og er i de aller fleste organisasjoner en sentral del av organisasjonenes virksomhet.
Likemannsarbeidet kan spenne over et bredt spekter av aktiviteter.
Men samtalen er fortsatt det sentrale elementet.”

Vårt likemannsarbeid er både organisert gjennom ulike samarbeidsmodeller med  kommuner og samarbeidspartnere men kan også organiserers ved private henvendelser. Dersom du ønsker å få kontakt med en likemann kan du ta kontakt med din nærmeste avdeling.  Velg din region!Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør