Pårørendetjeneste

Vi i A-larm driver ulike tilbud for pårørende.

På lik linje med at de som kan dra nytte av andres erfaringer med å slutte å ruse seg kan deres pårørende ha nytte av hverandres erfaringer for å håndtere det som kan være en krevende hverdag. Pårørendetjenesten er støttet av ExtraStiftelsen

Vi tilbyr

  • samtaler på kontorene våre
  • å formidle kontakt med andre pårørende
  • temakvelder
  • aktiviteter
  • opplysningsarbeid
  • foredragsvirksomhet

Sjekk ut din nærmeste avdeling for aktivtet og ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon.Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør