Åpenhet om rus og avhengighet, ingen henvisning nødvendig

Gjennom samtaler og rusfrie nettverk fokuserer vi på den enkeltes muligheter og ressurser.  Alle våre tjenester er gratis for brukere og pårørende.
 

A-larm Norge

Adresse
Helsehuset, Markens gate 42, 3.etg.
4612 Kristiansand

tlf: 47 46 73 65

KART

Selvhjelp er handling, ikke behandling.
Bestill time i dag! Finn din avdeling

 

 

Stillingsannonse

Vi søker avdelingsleder til vår avdeling i Rogaland i 50 % stilling. Stillingen vil være lokalisert i Stavanger.


A-LARM er en bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet, som jobber for åpenhet om rus og behandling. Hovedkontoret er plassert i Kristiansand, med avdelinger i Agder, Telemark, Vestfold, Oslo, og Rogaland. A-larm er et supplement til det offentlige og bidrar med trygge, sunne og rusfrie nettverk, og tjenester for barn, unge og voksne, som har levd eller lever i familier med rusavhengighet. A-larm er opptatt av brukerrepresentasjon og deltar i en rekke råd og utvalg samarbeider med offentlige instanser, kommuner og organisasjoner. A-larm   er ett seriøst talerør i ruspolitiske spørsmål, både lokalt og nasjonalt. Mange av medarbeidere i A-larm har selv erfaring med rus som brukere eller som pårørende, de jobber aktivt som likemannsarbeider i lavterskel aktiviteter og mentorer i Likemannstjenesten.  

Krav til stillingen:


• 3årig relevant universitet/høyskole utdannelse.
• Veiledningskompetanse vil være en fordel.
• Personlig egnethet, kunnskap om og forståelse for relasjonsarbeid.
• Kompetanse innen rusfeltet, pårørende tematikk, likemannsarbeid og brukermedvirkning.
• Administrasjons- og ledererfaring.


Arbeidsoppgaver:
• Organisasjonsarbeid.
• Rekruttering og oppfølging av brukere, mentorer/likemenn og pårørende.
• Veiledning.
• Bistå i søknadsprosesser.
• Samarbeide med offentlige instanser, kommuner og frivillige aktører.
• Noe reising må påregnes.


Forventninger:
• Arbeide selvstendig og strukturert.
• Være fleksibel og lojal lagspiller.
• Kunnskap om og evne til å bygge relasjoner.
• Ta initiativ og arbeide i tette relasjoner.
• God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne.
Vi kan tilby:
• Mulighet for innflytelse på egen arbeidssituasjon.
• Personlig og faglig utvikling.
• En spennende og dynamisk arbeidsplass.


Søknad sendes pr. mail til: post@a-larm.no eller A-LARM v/ Jan Ivar Ekberg
Markensgate 42, 4612 Kristiansand
Søknadsfrist: 01.09.16

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:
Jan Ivar Ekberg, tel.: 47483579
eller konst. daglig leder: Inger Lise Solberg, tel.:48897322.

 

 

A-larm Nyheter

Her kan du lese A-larms nyhetsbrev 

Nyhetsbrevet kommer ut kvartalsvis.

 

 

Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør