×

For brukere

Vi tilbyr mentor og lavterskel aktiviteter til mennesker som ønsker å leve et liv uten rus.

- Alle tjenestene våre er gratis og du trenger ingen henvisning.

- Gratis Lavterskeltilbud til brukere i et sosialt og trygt nettverk

- Samtaler, informasjon og veiledning til brukere på telefon, mail eller i møter

- Kurs og temakvelder om rettigheter, medmedavhengighet og hvordan ta fatt i eget liv

- Brukermedvirkning i råd og utvalg, med fokus på rettigheter og tjenester for brukere

- Holdnings og- opplysnings arbeid om rusproblematikk for brukere

- Samarbeider med organisasjoner, helseforetak, kommuner, NAV og universiteter

Har du et ønske om å ta mer ansvar for eget liv, ta gode valg og få økt bevissthet om egne livsmønster?

- Kjenner du på bekymring, frustrasjon, sinne og dårlig stemning i forbindelse med eget bruk av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler?

- Trenger du å snakke med noen som har egen erfaring?

- Trenger du et nytt trygt nettverk, og nye opplevelser?

- Er du sliten, har en tung hverdag?

A-larm deler informasjon og kunnskap om rus, basert på egenerfaring.