×

For pårørende

Vi tilbyr støtte til pårørende av mennesker som sliter med rusmidler.

Nasjonal pårørendekontakt
Vigdis Lobach (002) (1)

Vigdis Løbach
vigdis@a-larm.no
480 78 371

- Alle tjenestene våre er gratis og du trenger ingen henvisning.

- Individuelle støttesamtaler, informasjon og veiledning til pårørende på telefon, mail eller i fysiske eller digitale møter.

- Gratis lavterskeltilbud til pårørende i et sosialt og trygt nettverk. Hva slags type tilbud som finnes de ulike stedene, varierer. Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne noe som passer for deg.

- Ukentlige digitale temamøter hver tirsdag. Tema annonseres på A-larm pårørendes Facebook-side.

Har du et ønske om å ta mer ansvar for eget liv, ta gode valg og få økt bevissthet om egne livsmønster?

- Kjenner du på bekymring, frustrasjon, sinne og dårlig stemning i forbindelse med andres bruk av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler?

- Trenger du å snakke med noen som har egen erfaring som pårørende?

- Trenger du et nytt trygt nettverk, og nye opplevelser?

- Er du sliten, har en tung hverdag?

- Ønsker du mer kunnskap om hva det å være pårørende på rusfeltet innebærer?