×

Forskningsrapport: En som alltid vil lete etter meg (ref. deltaker)

Likemannstjenesten i Stavanger, Sola og Sandnes
H&S 26 2021

I denne rapporten presenteres likemannstilbudet «Samarbeid om ettervern i Stavanger, Sola og Sandnes kommune», som ble gjennomført i perioden 2019–2021. Likemannstjeneste er et oppfølgingstiltak etter institusjonsbehandling for rusavhengighet og et ettervernstiltak i rusomsorgen. En viktig målsetting for satsingen har vært å øke og supplere kapasiteten i kommunenes oppfølgingsarbeid på rusfeltet, ved hjelp av større involvering fra frivillig sektor og bruk av erfaringsbasert kunnskap. 36 personer med et betydelig rusproblem fikk oppfølgning av likemenn fra A-larm i prosjektperioden. 

 

KLIKK HER FOR Å LESE MER

 

Forfattere:
Kristina Sivertsen, Nina Jentoft og Trond Stalsberg Mydland.

Hentet fra NORCE vitenarkiv, 16.02.2023