×

Nyttårshilsen 2023

En hyggelig nyttårshilsen fra generalsekretær Gerd M. Jacobsen
Portrett5 Compressed

Godt nyttår til ansatte, frivillige og samarbeidspartnere 

 

2023 har vært et travel og godt år for A-larm, bruker og pårørendeorganisasjon innenfor rusfeltet. I alle våre åtte regioner har det vært høy aktivitet, og hver eneste dag jobber være ansatte, frivillige og brukerrepresentanter for å gjøre hverdagen bedre for mennesker med rusutfordringer og for deres pårørende. 

Jeg er utrolig stolt over den formidable innsatsen hver eneste region har gjort i løpet av 2023. Vi har i løpet av året jobbet kontinuerlig med å fremme bruker og pårørendestemmer, gjennom ulike råd og utvalg, både lokalt, i fylker og nasjonalt. Den innsatsen våre brukerrepresentanter hver dag gjør, utgjør en forskjell for våre brukere og pårørende. Vi fremmer og synliggjør utfordringer som brukere og pårørende møter, både individ, tjeneste og systemnivå. Til våre brukerrepresentanter vil jeg si Tusen takk!

Vi har mange gode historier fra hver eneste region:

Region Trøndelag har i år hatt en videre utvikling, og har etablert seg i Ørland kommune, og forsetter med full styrke på brukermedvirkning og brukerrepresentasjon. I tillegg har de en rekke spennende aktivitetstilbud som brukere og pårørende selv etterspør - som Kickboksing og Isbading- som starter opp i 2024.

Region Innlandet har brukt dette året på å etablere seg for fullt alvor. Vi har fått etablert gode kontakter med flere kommuner, og ikke minst våre lavterskeltilbud har godt oppmøte og gjør en forskjell for de som møter opp, både i SNU gruppe og fredagsåpent.

Region Oslo har fått ny regionleder, og har brukt året på å sette kurs på hva A-larm i Oslo skal ha fokus på og hvordan vi skal markere oss i hovedstaden, hvor det er mange aktører. Regionen har flere gode lavterskeltilbud, og har i tillegg egen kvinnegruppe for kvinner som har soningserfaring. 

Region Vestfold og Telemark er gode på pasientundervisning, noe de gjør hver uke på Sykehuset Telemark. De fremmer bruker og pårørendestemmer hver eneste uke. Gruppene går også bra, og det er et viktig engasjement i regionen. De skal nå til med flere friluftsaktiviteter, og prosjektet «I samme båt» går så det suser.

Region Viken har tett samarbeid med flere store kommuner, og har særlig i løpet av dette året løftet frem viktigheten av å se pårørende i Bærum kommune. De ansatte gjør en formidabel innsats, og vi etablerte oss i Modum kommune i året som gikk. De ansatte har et sterkt engasjement, og det verdsettes

Region Rogaland har dette året fått på plass "Verkstedgjengen", og holder god gang på de faste aktivitetene. I tillegg har de stor suksess med Bowling. Rogaland får mange henvendelser på brukerrepresentasjon, og de følger opp saker som de løfter i ulike råd og fora. De er en engasjert gjeng som har både brukerrepresentasjon og aktiviteter i fokus.

Region Vestland er regionen som løfter frem de vanskelige sakene, de som viser stadige feil med systemet. De jobber sakte, men sikkert for å belyse alvorlige systemfeil. De står på barrikadene og samarbeidet om Huset i Bergen, og viser viktigheten av at organisasjonene (Prolar og FHN) jobber sammen om felles saker hvor vi er enige.

Både gjennom lokal media og kommunale instanser har region Agder dette året fått satt flere dagsaktuelle saker om boligsosial politikk på dagsorden - for å fremme pårørendestemmer. I tillegg har de Mekkeriet i Mandal, som er et forebyggende ungdoms/unge voksne tiltak. Regionen har mange lavterskel- og aktivitetsgrupper, og har mye aktivitet på huset. I tillegg er de sterkt representert i ulike råd og utvalg.

Pårørende – «digital pårørendetjeneste på nett» har dette året fått anerkjennelse, både lokalt og nasjonalt, og blitt nevnt ved flere ulike anledninger som et tilbud som anbefales for pårørende. Tilbudet viser at det er et behov, og at pårørende på nett treffer denne målgruppen som vi ellers ikke ville nådd.

Dette er bare noen få ting fra hver region – poenget mitt er at det skjer så mye bra og A-larm som organisasjon klarer å gjøre denne jobben nettopp på grunn av alle våre ansatte og frivillige, som står på hver eneste dag for å gjøre en forskjell. 

Mye av vårt gode arbeid ville ikke vært mulig uten våre samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere som kommuner rundt om i landet, andre frivillige organisasjoner og ulike sykehus/behandlingsinstitusjoner for å nevne noen. Samarbeidet er nøkkel til det gode arbeidet, og sammen klarer vi å være til stede for flere, enn om vi jobber hver for oss. A-larm har sterk tro på samarbeid, og ser frem til videre godt samarbeid i 2024. 

 

Sammen gjør vi en forskjell!

 

Jeg ønsker dere alle et riktig godt nyttår. 

Takk for 2023, og velkommen 2024. 

 

Nyttårshilsen fra 

Gerd Jacobsen 

Generalsekretær i A-larm