Om A-larm Norge

Om A-larm Norge

A-larm Norge er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Organisasjonen ble stiftet i 1995 og er dermed den eldste brukerorganisasjonen i Norge. Den het i starten A-klinikkens venner og ble startet av pasienter som hadde vært i behandling der og hadde behov for et samlingssted etter endt opphold. Vi er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien. Vi er tilgjengelige for samtaler i våre lokaler eller på telefon.

A-larm har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskompetanse. 

  • Vi jobber for åpenhet om rus og behandling.
  • Vi har fokus på den enkeltes muligheter og ressurser, og ønkser å bidra til at man kan få mer innsikt og bedre livskvalitet.
  • Vi jobber for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø. 

A-larm driver forebyggende arbeid gjennom utadrettet informasjonsvirksomhet, og samarbeider med andre organisasjoner og det offentlige tjenesteapparatet. Vi bidrar gjerne med informasjon, kunnskap og erfaringer. Les gjerne mer om våre samarbeidspartnere og støttespillere her.

Vi arbeider for å påvirke hvordan man som bruker eller pårørende blir møtt av samfunnet. Brukermedvirkere og likemenn er gode talerør for erfaringskompetansen.

Gjennom A-larm kan man få opplæring og veiledning i likemannsarbeid og brukermedvirkning. På denne måten kan erfaringene man har gjort seg gjøre en forskjell for andre, både på individ- og systemnivå. A-larm har brukerrepresentanter i en rekke råd og utvalg, og arbeider systematisk for å opprettholde en god likemannstjeneste. 

A-larm arbeider videre med å fremme en ikke-medikamentell behandling av rusmiddelavhengige. Vi arbeider for at medikamentfrie behandlingsmetoder innarbeides som grunnelementer i behandlingen av rusavhengige i alle fylker. Her kan du lese våre vedtekter.

 

Medlemskap i organisasjonen

  • Åpent for alle interesserte. 
  • Støttemedlemskap kan også tegnes av bedrifter og organisasjoner.
  • Bli medlem i dag!
  • Støtte mottaes på kontonummer 1503.03.52774

Hovedadministrasjonen er lokalisert i Kristiansand.Våre avdelinger

A-larm

Levert av Netlab | Oppdateres med eRedaktør