×

Organisasjon - Styret

Hans Jørgen Wang

Styreleder

Styret7ny

Lise Størkersen

Nestleder

Styret4

Bengt E. Karlsson

Styremedlem

Styret10

Bjarte Sælevik

Styremedlem

1Aleksander Skalevik

Aleksander Skålevik

Styremedlem, ansattesrepresentant

Jens Solem

Styremedlem, brukerrepresentant

Styret2

Vigdis Løbach

Styremedlem, pårørenderepresentant