Om Pårørendetjenesten

A-larm Bruker- og Pårørendeorganisasjoen har fokus på brukermedvirkning og erfaringskunnskap.

- Gratis Lavterskeltilbud til pårørende i et sosialt og trygt nettverk

- Samtaler, informasjon og veiledning til pårørende på telefon, mail eller i møter

- Kurs og temakvelder om rettigheter, medmedavhengighet og hvordan ta fatt i eget liv

- Brukermedvirkning i råd og utvalg, med fokus på rettigheter og tjenester for pårørende

- Holdnings og- opplysnings arbeid om rusproblematikk for pårørende

- Samarbeider med organisasjoner, helseforetak, kommuner, NAV og universiteter

- Åpenhet om å være i nær relasjon til personer, som sliter med bruk av alkohol og andre rusmidler 

 

Har du et ønske om å ta mer ansvar for eget liv, ta gode valg og få økt bevissthet om egne livsmønster?

- Kjenner du på bekymring, frustrasjon, sinne og dårlig stemning i forbindelse med andres bruk av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler? 

- Trenger du å snakke med noen som har egen erfaring som pårørende?

- Trenger du et nytt  trygt nettverk, og nye opplevelser?

- Er du sliten, har en tung hverdag? 

A-larm deler informasjon og kunnskap om medavhengighet, basert på egenerfaring. 

 

parorendetjenesten